| Gågrøn Blog

Kan bionedbrydeligt engangsservice komposteres?

Tror du også, at komposterbart engangsservice kan sorteres som bioaffald? Hvis du gør, er det sådan set ikke så mærkeligt. Engangsservice af fx palmeblade, bioplast og træ kan for så vidt sagtens indgå i et biologisk kredsløb. Problemet er bare, at vores affaldssystemer endnu ikke er helt gearede til at vente på, at den naturlige nedbrydningsproces gør sit arbejde færdigt.

Hvis du er så heldig, at have din egen komposter i haven, så kan du sagtens smide dine engangstallerkener af sukkerrørsfiber eller palmeblade i den sammen med birketræsbestikket og bioplastglassene. Bioplast (PLA) er nemlig fremstillet af majsstivelse, og det tager rundt regnet to måneder for et bioplastglas at blive nedbrudt.


Der er altså forskel på hjemmekompostering og industriel kompostering

Når du komposterer derhjemme, nedbrydes biomaterialet fra engangsservicen sammen med dine kartoffelskræller og dit haveaffald i en lukket kompostbeholder. Beholderen sørger for, at affaldet har den rette temperatur, og at mikrobakterierne har optimale forhold, så de rigtigt kan boltre sig under komposteringsprocessen.

Ved industriel kompostering indsamles det grønne affald og bliver sendt til kompostering. Her forbehandles det, inden det ryger videre til bearbejdning i et biogasanlæg. Og det er så her, nogle af vores kommunale affaldsanlæg må give op, fordi den naturlige nedbrydningsproces går for langsomt. Og hvad er så langsomt i denne sammenhæng? Ja, det kommer an på, hvilken kommune du bor i, og her er Københavns Kommune eksempelvis én af de kommuner, der endnu ikke kan håndtere den bionedbrydelige engangsservice. Det betyder altså, at du her vil blive bedt om at smide dine brugte palmebladstallerkener, dine bioplastglas og dit træbestik i spanden med restaffald – og så vil det blive kørt til forbrænding i selskab med Småt brændbart.

Det er et paradoks, at majsstivelse, ubehandlet birketræ, palmeblade og sukkerrørsfiber, som oven i købet er restmaterialer fra fødevareindustrien, skal sendes til forbrænding sammen med usorterbart restaffald. Særligt når vi er i stand til at affaldssortere glas, metal og plastik. I tillæg er det bionedbrydelige engangsservice ramt af afgifter, som blev pålagt mens det stadig var tilladt at sælge engangsservice af plastik. Men det er sådan som virkeligheden ser ud lige nu.

Det er altså ikke så let at tænke 100% bæredygtigt, når du skal holde et event eller en fest, men vi vil gerne hjælpe dig, til at du kan gøre det så miljøvenligt som muligt. I Gågrøn ser vi på bæredygtighed som en cyklus. Et produkt er ikke kun bæredygtigt, fordi det er fremstillet af naturmaterialer. I bæredygtighedsprocessen indgår også produktionsforhold, transport, produktets holdbarhed, levetid og destruering. Og som det er nu, kan vi levere bæredygtigt produceret, bionedbrydeligt engangsservice – og selv om der fortsat er udfordringer, når det kommer til affaldssorteringen, så er det bionedbrydelige engangsservice, i vores optik, stadig det mest bæredygtige.

Engangsservice bør dog altid bruges med omtanke, for alt hvad der kun anvendes én gang vil altid have et højere klimaaftryk, end noget der kan bruges igen og igen. Men til et større event eller en reception hvor hygiejnen er afgørende, eller til en fest hvor man har mange bolde i luften, så vil den bionedbrydelige engangsservice stadig, som verden ser ud i dag, være den mest bæredygtige løsning.Kategorier