| Gågrøn Blog

Gågrøns bæredygtige "parlør"

Bionedbrydelig, bæredygtig, genanvendelig, genanvendt, fornybar, hormonforstyrrende … Har du nogle gange svært ved at gennemskue, hvad ordene reelt dækker over? Så er du ikke alene. Mange af vores kunder spørger ind til flere af de her begreber og materialebetegnelser – og det har givet os idéen til at samle en håndfuld bæredygtighedsord i en lille ”parlør”, hvor vi forklarer betydningen af dem. Selv om du er en af dem, der allerede ved en masse, kan vi måske alligevel overraske dig med et par informationer eller to.

Biologisk nedbrydelig / Bionedbrydelig
– betyder ganske enkelt, at noget kan nedbrydes og indgå i det biologiske kredsløb igen. Du møder ofte ordet, når der er tale om bioplast (bionedbrydelig plastik). Umiddelbart lyder det både godt og rigtigt at bruge bioplast. Problemet her er bare, at vores affaldssystemer endnu ikke er gearede til at håndtere nogle af de bionedbrydelige materialer, fordi nedbrydningsprocessen går for langsomt. Det betyder eksempelvis, at bionedbrydeligt materiale som bioplastglas, træbestik og palmebladstallerkener ikke kan sorteres som bioaffald, men skal i restaffald. Du kan dog godt kompostere bionedbrydeligt materiale derhjemme, hvis du har din egen kompostspand i haven. Læs evt. mere her i artiklen: Kan bionedbrydeligt engangsservice komposteres? 

Bæredygtig
Begrebet bæredygtighed bliver efterhånden brugt så meget, og i så mange sammenhænge, at det til tider kan forekomme at være blevet udvandet. I Gågrøn vil vi gerne kunne underbygge det, når vi siger, at noget er bæredygtigt. Så frem for at give et produkt betegnelsen bæredygtigt så forsøger vi at forklare, hvad produktet kan, og hvorfor det er mere miljøvenligt end et tilsvarende konventionelt produkt. Man skelner typisk mellem tre former for bæredygtighed; Miljømæssig bæredygtighed, Social bæredygtighed og Økonomisk bæredygtighed. Her i butikken ser vi på bæredygtighed som en helhed. Det betyder, at vi tager stilling til produktionsforhold, materialer, funktionalitet, holdbarhed og levetid – alt sammen forhold der har betydning for, om vi synes, vi kan kalde et produkt for bæredygtigt.

Genbrugelig / Genanvendelig / Genanvendt
Tre ord der ligner hinnden, og så alligevel … Genbrugelig og Genanvendelig er sådan set det samme. Begge ord betyder, at noget kan bruges eller anvendes igen og igen. Jo flere gange, jo længere levetid – des bedre. Rustfri stål er et godt eksempel. Når noget er Genanvendt betyder det til gengæld at det er fremstillet af genbrugt materiale. Et eksempel på det kan være drikkeglas fremstillet af brugte vinflasker.

GOTS certificeret
Et begreb du ofte vil støde på, når du køber tekstiler af økologisk bomuld. GOTS står for Global Organic Textil Standard. Certificeringen er international og betyder at mindst 95% af materialet skal være økologisk. GOTS Organisation sikrer, at produkter som får certificeringen er bæredygtige hele vejen rundt og lever op til en række miljømæssige og socialt ansvarlige krav.

Fornybare ressourcer
– er naturressourcer der kan gendannes. Planter og dyr kan fx kaldes fornybare ressourcer. Gennem historien har menneskets forbrug af naturressourcer været baseret på udnyttelsen af vildt, fisk, husdyr, afgrøder og tømmer. Det har ført til, at mange fornybare ressourcer i dag er truede. Der findes dog også fornybare ressourcer, der aldrig vil kunne uddø. Tag fx vedvarende energikilder som sol, vind og tidevand. Når du støder på begrebet ’fornybare ressourcer’ er det derfor vigtigt at skelne imellem dem der er truede og dem der ikke er.

Hormonforstyrrende stoffer
Nogle kemiske stoffer påvirker kroppen på samme måde, som de hormoner kroppen selv producerer. Andre påvirker kroppens naturlige hormoner og forstyrrer hormonbalancen. Det er de stoffer, der går under betegnelsen hormonforstyrrende stoffer. Det kan fx være ftalater eller blødgørere, som findes i alt fra cremer og kosmetik til elektronik og møbler. Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at være medvirkende årsag til sygdomme og tilstande som fx nedsat frugtbarhed og misdannelser i kønsorganer. Du kan læse mere om hormonforstyrrende stoffer på Miljøministeriets hjemmeside.

Komposterbar
Når man ser på om noget er komposterbart, er det vigtigt at skelne imellem privat kompostering og industriel kompostering (som hører under renovation og affaldssortering). Når du komposterer derhjemme, nedbrydes dit køkkenaffald i en lukket kompostbeholder. Beholderen sørger for, at affaldet har den rette temperatur, og at mikrobakterierne, som nedbryder det organiske materiale, har optimale forhold under komposteringsprocessen.
Ved industriel kompostering indsamles det grønne affald og bliver sendt til et komposteringsanlæg. Her forbehandles det, inden det ryger videre til bearbejdning i et biogasanlæg. Man kunne godt tro, at palmebladstallerkener og træbestik kan affaldssorteres som bioaffald, men det er desværre ikke tilfældet. Det har vi skrevet en artikel om her.

Konventionelt
– betyder oprindeligt ’at komme overens’ – og er med tiden kommet til at betyde noget i retning af ’kedelig’ eller ’almindelig’. Vi bruger det også, når vi beskriver den gængse/kendte måde at gøre noget på. Så når vi taler om konventionelle produkter i modsætning til fx bæredygtige produkter, så betyder konventionel ’det vi plejer at gøre’.
Det vil fx være konventionelt at bruge plastikfilm og sølvpapir i køkkenet i modsætning det nye og mere bæredygtige; at bruge bivokswrap og silikonelåg. Ligesom konventionelle kaffefiltre er dem af papir som vi bruger én gang – og de nye miljøvenlige kaffefiltre er dem af hør, som kan bruges igen og igen.

Miljøvenlig
– betyder i al sin enkelhed, at noget er skånsomt for miljøet. Men præcis som med betegnelsen bæredygtig kan ordet nogle gange blive brugt lidt i flæng, uden at det er ordentligt underbygget. Derfor tilstræber vi altid at bruge betegnelsen miljøvenlig kritisk – d.v.s. ved at være konkrete og faktuelle, når vi beskriver et givent produkt.

Plastikfri
I Gågrøn prøver vi, så vidt muligt, at finde alternativer til konventionel plastik. Alt for meget af den plastik vi bruger i hverdagen, havner i naturen og i havmiljøet. Det har i vores tid udviklet sig til at være et kæmpe stort miljøproblem, da plastik ofte indeholder blødgørere, også kaldet ftalater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Da konventionel plastik tilmed er petrobaseret (fremstillet af olie) vil det som regel også indeholde anden uønsket kemi. I Gågrøn har vi flere produkter, hvor plasten er erstattet af mere miljøvenlige materialer eller hvor der er brugt plastik, som er fri for blødgørere eller andre hormonforstyrrende stoffer. Fx bruger Klean Kanteen #5 PP plastik (polypropylene), der er et giftfrit, lugtfrit og fødevareegnet plastmateriale. Denne plast kan genbruges om granulat eller indgå som affaldsforbrænding, hvor det eneste biprodukt er vand og lidt CO2. Du kan læse mere om plastik her. 

Recycling versus Upcycling
Recycling betyder det samme som genbrug eller genanvendelse, nemlig, at man omdanner gamle produkter til nye materialer og bruger materialet til enten at lave det samme produkt igen, eller til at fremstille et andet produkt. Nogle materialer er 100% genanvendelige, fx aluminium og glas. Andre er delvist genanvendelige, da genbrugsprocessen svækker materialet. Det kan fx være plastik og papir.
Upcycling kaldes nogle gange 'kreativ genbrug' og betyder, at man forbedrer eller fremstiller nye produkter af genbrugte materialer. Upcycling har altså intet med den industrielle genbrugsproces at gøre, men handler om at tage et produkt der ellers ville være blevet smidt ud og forvandle det til et nyt.

Økologisk
Man må kun kalde noget økologisk, hvis det er certificeret, og en gang imellem kan der opstå misforståelser om, hvad der er økologisk, og hvad der ikke er.
Fx kan hverken hamp eller hør få certificeringen ’økologisk’, fordi ingen af de to afgrøder kan dyrkes intensivt. Det betyder i princippet at al hør og hamp er dyrket økologisk, men de marker der dyrkes på kan ligge tæt på andre marker, hvor der bliver brugt kemiske insekt- eller ukrudtsmidler. I Danmark er det faktisk heller ikke muligt at fremstille certificeret økologisk honning, da de økologiske arealer er så begrænsede, at der ikke er nogen garanti for, at bierne holder sig inden for de økologiske områder.

Kategorier